HD ANBI-portaal

Met ingang van 1 januari 2014 gelden aanvullende wettelijke eisen voor de verkrijging en het behoud van de ANBI-status. Een belangrijke nieuwe voorwaarde is dat de instelling jaarlijks diverse gegevens via internet openbaar moet maken. Om ANBI’s bij de jaarlijkse publicatieplicht te ondersteunen heeft HD Accountants het ANBI-Internetportaal ontwikkeld. Via dit portaal kan de instelling jaarlijks de vereiste gegevens openbaar maken. Wij zorgen voor een efficiënte en volledige publicatie.